Op zoek naar papier voor je drukwerk of gewoon voor op kantoor kan het knap lastig zijn om uit te vinden welke papiersoort nou de duurzaamste keuze is. Daarom heb ik hieronder de belangrijkste keurmerken uiteengezet, zodat je een weloverwogen keuze kan maken.

Keurmerken die zich richten op bosbeheer

FSC

FSC staat voor Forest Stewardship Council. Het is een keurmerk dat enkel iets zegt over de herkomst van het papier. Voor FSC-papier worden geen bomen gekapt in oerbossen of tropisch regenwoud, maar het hout komt uit duurzaam beheerde bossen. Dat betekent overigens voornamelijk dat er evenveel bomen aangeplant worden als dat er gekapt worden. Hoewel de FSC richtlijnen heeft omtrent het gebruik van bestrijdingsmiddelen in door hen goedgekeurde bossen, wordt het onder het keurmerk wel toegestaan.

PEFC

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) is net als FSC een keurmerk dat zich enkel richt op bosbeheer. Papier met dit keurmerk bevat alleen hout uit duurzaam beheerde bossen. Het PEFC-keurmerk is daar strenger in dan FSC. Onder PEFC moet een bos worden beheerd met respect voor de natuur en mensen.
De criteria liggen op het vlak van o.a. behoud en verbetering van de productieve functies van het bos, behoud en verbetering van de biodiversiteit, de vitaliteit van bos-ecosystemen en behoud en verbetering van de houtvoorraad en koolstofkringloop.

Keurmerken die zich richten op het gehele productieproces

Nordic Ecolabel

Nordic Ecolabel (Swan) is een keurmerk dat met name in Scandinavië gebruikt wordt. Papier met dit keurmerk is gemaakt van gerecycled papier en/of bevat nieuwe houtvezels die afkomstig zijn uit duurzaam beheerde bossen. Ook wordt de uitstoot van CO2 tijdens de papierproductie zoveel mogelijk beperkt. Daarnaast worden schadelijke stoffen zoveel mogelijk gemeden en is de uitstoot ervan in water beperkt.

Blaue Engel

Dit Duitse keurmerk is erop gericht duurzaamheid van de door haar gecertificeerde producten aantoonbaar en inzichtelijk te maken. Het label richt zich niet alleen op papier, maar op een scala aan producten. Het staat voor een aantoonbaar geringere milieubelasting van grondstoffen, energie- en waterverbruik, tot schadelijke stoffen, verpakking en afval.

Europees Ecolabel

Dit keurmerk is vergelijkbaar met Nordic Ecolabel. Papier met dit keurmerk is gemaakt van gerecycled papier en/of bevat nieuwe houtvezels die afkomstig zijn uit duurzaam beheerde bossen. Ook wordt de uitstoot van CO2 tijdens de papierproductie zoveel mogelijk beperkt. Daarnaast worden schadelijke stoffen zoveel mogelijk gemeden en is de uitstoot ervan in water beperkt.

Kiezen

Door al deze keurmerken en de minimale nuanceverschillen die er soms tussen de keurmerken zijn, kan het soms erg lastig zijn een weloverwogen keuze te maken. Hieronder volgen enkele tips:

  • Bepaal voor jezelf de criteria waaraan jij wilt dat het papier dat je kiest voldoet en toets vervolgens welk keurmerk deze criteria het beste borgt. Dat kan bijvoorbeeld door te kijken naar de uitgebreide informatiesheets die papierenkarton.nl biedt.
  • Realiseer je dat besparen op de hoeveelheid papier altijd meer impact heeft dan kiezen voor een specifiek label. Het productieproces van papier verbruikt veel stroom en water (ongeveer zeventien wattuur per A4 – ter vergelijking: een minuut kopiëren verbruikt ook ongeveer zeventien wattuur – en twaalf wattuur voor een A4 van gerecycled papier).
  • Kiezen voor papier met een keurmerk is altijd beter dan papier zonder keurmerk, tenzij je papier koopt bij een kleine lokale leveancier, zoals bijvoorbeeld Papierfabriek De Middelste Molen.

Persoonlijk vind ik het keurmerk van de Blaue Engel het beste, omdat ze over de hele linie strenge eisen stellen. Het nadeel is wel dat het lastiger is om papier met dit keurmerk te vinden (ten opzichte van bijvoorbeeld papier met het FSC-keurmerk).

Maak jij een bewuste keuze bij het kopen van papier? Laat het hieronder in een reactie weten